6 fordeler med ekstern IT leverandør

6 fordeler med ekstern IT leverandør

De fleste, om ikke alle bedriftene på tvers av Norge bruker noen form for teknologi. Frustrasjonen er høy når teknologien ikke fungerer. Vi har alle brukt ubestemt lang tid i minutter og timer på å trykke på vilkårlige knapper, trekke ut og sette inn kabler for å finne løsningen. Det er nettopp derfor bedriftene trenger en ekstern IT leverandør.

Bedrifter som ikke har egen IT avdeling kan velge å leie inn en ekstern IT avdeling som Runtime AS. Bedriften får da tilgang på sin egen «IT avdeling» med sin egen «IT ansvarlig», som kan bistå med det meste innen IT relaterte utfordringer bedriften møter.

En ekstern IT leverandør som Runtime kan også bistå i et partnerskap med intern IT avdeling i bedriften for å avlaste IT avdelingen eller bistå med rådgivning m.m.

Bedriften kan som et eksempel velge å sette ut support eller sette ut de mer komplekse IT-infrastruktur og sikkerhets løsningene. Alt ettersom hva som skaper best mulig samarbeid mellom intern og ekstern IT avdeling.

Her er 6 fordeler med en ekstern IT leverandør:

Bedre kriserespons

Det er umulig at en person eller et lite team kan ha tilgang på banebrytende teknologi. Ekstern IT leverandør vil ha tilgang til ressurser, trening og sertifiseringer som holder dem oppdatert på de nyeste trender, trusler og praksis.

Ved å outsource din IT til en ekstern partner vil du redusere risikoen og forbedre kriserespons.

Mer fleksibilitet

Med en heltidsansatt som ofte må jobbe 37,5 timer i uke må du betale full lønn. Når du outsourcer din IT til en ekstern IT leverandør vil du ha mer fleksibilitet i form av at du betaler når du trenger det.

Enklere bemanning, mindre kursing av intern IT avdeling

Tilgang til konsulenter med høy kunnskap er kanskje den største fordelen ved outsource IT. Noen ganger er det vanskelig å finne IT konsulenter med ekspertise i det område man søker etter og kanskje enda vanskeligere å kurse interne folk. Med Runtime som IT leverandør vil du ha tilgang på konsulenter med høy kunnskap og ekspertise. Vi er bare noen tastetrykk unna.

Kompatibilitet og sikkerhet

Det er flere ting enn generell IT, som for eksempel sikkerhet. Har du brannmur, hvor gammel er den? Når ble all maskinvare gjennomgått. Er det blandet miljø med Mac og PC. Hvordan er kompatibiliteten? Er du sikret mot de nye truslene fra Internett? Man kan stille seg mange spørsmål. En ekstern IT leverandør vil ha kompetanse på tvers av fagområder.

Reduserte og forutsigbare kostnader

Ansatte er kostbare. Ved å benytte deg av ekstern IT leverandør reduserer du betydelige kostnader. Du slipper å betale arbeidsgiveravgift, skatter, godtgjørelse og andre ting som følger naturlig med ved ansettelser.

En fast pris per måned på IT kan spare små- og store bedrifter for store summer. Hos oss kan du til og med få WiFi på abonnement.

Frigjør interne ressurser til økt fokus på kjernevirksomhet/kjernekompetanse

Bedrifter har som regel begrensede ressurser. Når du er tvunget til å bruke tid og energi på å ta viktige og komplekse IT beslutninger, spiser du mye av tiden din fra kjernevirksomheten din. En ekstern IT partner vil la deg ha fokus på din kjernevirksomhet imens sørge for at dine systemer og ansatte har den hjelpen og tilgjengeligheten tilstede.

check-mark

Sjekkliste

Hva som er viktig når bedriften skal velge en IT-leverandør er:

  • Identifisere ansvarsområder og roller
  • Muligheter for regelmessige statusmøter
  • Identifisere hva ekstern IT leverandør kan bidra med når intern IT avdeling har ferie
  • IT leverandør har systemer for å kunne dokumentere bedriftens IT løsninger
  • Danne seg en oversikt over inkluderte og ikke-inkluderte kostnader i en evt. avtale
  • Mulighet for tilgang på IT personell etter normal arbeidstid (hvis dette er et behov)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Del innlegget med andre

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content