Persondata

Gjør GDPR til noe positivt

– få kontroll på persondata og jobb mer effektivt!

Unngå bøter – bli GDPR Compliant

GDPR gikk i kraft i Norge 20. juli 2018, men det er likevel mange som ikke er helt i mål med arbeidet. Det er krevende å sette seg inn i reglene for den nye forordningen og sikre at virksomheten oppfyller kravene for å unngå bøter. Samtidig som man må sikre at virksomheten kontinuerlig fortsetter å være compliant for å overholde reglene. Vi i Runtime hjelper deg på veien til å bli GDPR-compliant med vår tjeneste GDPR-Portalen.

Hva er persondata?

Persondata er all informasjon som er knyttet til et individ.

Det settes sikkerhetskrav som skal minimere datalekkasje og hacking. GDPR-forordningen vil bidra til å sikre borgernes rettigheter ved registrering av personopplysninger. For deg som bedrift, så vil dette i praksis omfatte:

  • Oversikt over personopplysninger om ansatte, kunder og andre individer
  • Risikovurdering av dagens behandling av persondata
  • Rutiner og internkontroll for det daglige arbeidet
  • Ansvarsforhold – hvem skal ivareta persondata?
  • Databehandleravtaler
  • Dokumentering av relevante prosesser og prosedyrer

GDPR-Portalen

GDPR-portalen hjelper deg med å dokumentere hvordan din bedrift håndterer persondata. Portalen har et enkelt brukergrensesnitt samtidig som den oppfyller alle kravene til dokumentasjon som det nye lovverket gir.

Portalen passer til alle bedrifter som sitter på personopplysninger, som trenger en gjennomført løsning for å håndtere GDPR-utfordringer, men ikke ønsker å investere store summer.

Runtime hjelper deg med implementering av GDPR

GDPR-portalen er bygget opp med maler på prosesser og kontrollere med utgangspunkt i 80/20 regelen; 80% ferdigutfylt og 20% revidering for tilpasning til den hver enkelte virksomhet.  

Som eksempel på maler for arbeidsprosesser nevnes:

  • Lønnskjøring, nyhetsbrev, utveksling av personopplysninger i e-post, personalmappe, salg og prospektering, innsyn i ansattes e-post/private filer og sletting når arbeidsforholdet er avluttes osv.

 

Vi har også laget noen forslag til kontroller for å hjelpe til med å overholde internkontroll, både gjennomføring og dokumentasjon.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte.