Leasing av IT-utstyr: Bør du eie eller leie?

Leasing av IT-utstyr: Bør du eie eller leie?

Flere og flere små- og mellomstore bedrifter ser fordeler med leasing av IT-utstyr og etterspørselen øker stadig. I dette blogginnlegget forteller vi deg om du bør eie eller leie IT-utstyr til bedriften din.

Leasing av IT-utstyr har blitt en populær måte for bedrifter å holde seg oppdatert med den nyeste teknologien uten å måtte betale store forhåndskostnader. Leiekostnaden er 100% fradragsberettiget og det er enklere å budsjettere.

Du skal eie det som stiger i verdi,
og leie det som synker i verdi.

Fordeler med leasing av IT-utstyr

I korte trekk kan vi fortelle viktige fordeler med leasing:

  • Frigjør kapital
  • Enkelt å budsjettere
  • Bedre nøkkeltall
 

Frigjøring av kapital

I stedet for å betale hele kostnaden for utstyret på en gang, betaler man heller parallelt med at man får brukt utstyret. Kost og nytte, hånd i hånd. Ettersom kredittlinjene holdes intakte, får bedriften økt kjøpekraft og binder ikke opp arbeidskapital.

Enkelt å budsjettere

Ingen forskuttering av moms, ingen kapitalbinding! Enkelt å budsjettere, da leien er kjent i hele perioden og kan utgiftsføres i sin helhet. Faste betalinger gjør budsjettprosessen mer transparent og gjør det lettere å forutse kontantstrømmen.

Bedre nøkkeltall

Samkjøring av kostnader og inntekter, og betaling i takt med verdirealisering av utstyret, bedre kontantstrømmen og dermed nøkkeltallene.

Ifølge daglig leder Fredrik Homb i Runtime merkes det oppgang i at bedrifter ønsker å leie utstyret fremfor å kjøpe. Det gir forutsigbare kostnader og det er enklere å budsjettere. Du skal eie det som stiger i verdi, og leie det som synker i verdi.

Leasing av IT-utstyr er en praktisk løsning for bedrifter og gir tilgang til den nyeste programvaren, maskinvaren og andre teknologiske løsninger de trenger for å effektivisere driften og forbedre prosessene. Videre reduserer leasing den økonomiske byrden for små og mellomstore bedrifter (SMB), noe som gjør dem i stand til å allokere ressursene sine mer effektivt.

Leie av iPhone og iPad

Apple Financial Services (AFS) – Leie av iPhone og iPad

I likhet med annet IT-utstyr kan våre kunder sitte med topp-moderne teknologi innen mobile enheter også. I samarbeid med vår leasing partner introduserte vi leie/leasing av iPhone og iPad til bedrifter.

Leiebeløpet er lavere og etter leasingavtalens slutt, returneres utstyret kostnadsfritt og en ny leasingavtale opprettes. Dette gjør at hvert 2. eller 3. år vil bedriften ha det nyeste utstyret på markedet.

En slik ordning skaper:

  • Fornøyde ansatte
  • En gunstig leiesum
  • Videre levetid garanteres i helhet eller i deler

Leasing med Runtime er bærekraftig

Leasing med Runtime er bærekraftigRuntime har alltid vært opptatt av miljøet! Ettersom leieperioden går ut og bedriften ønsker å tegne en ny avtale, sørger vi for at det lever videre i sin helhet eller i deler.

Data på avveie kan føre til betydelige tap. Enten det gjelder brudd på GDPR eller at sensitiv selskapsinformasjon blir misbrukt. Takket være samarbeidet vårt med Foxway, som benytter seg av ISO-sertifiserte metoder, prosesser og utstedelse av NSM-godkjente slettesertifikat.

Dette resulterer i at CO2-utslippene reduseres, gjenbruk av IKT-utstyr og reduserer miljøpåvirkning.

Konklusjon

Leasing av IT-utstyr gir en rekke fordeler som; frigjøring av kapital, bedre kontantstrøm, bedre forholdstall i balansen og enkel budsjettering.

Det sikrer også at bedrifter kan sitte på nyeste teknologi, og gir enklere regnskapsføring. Samlet sett er leasing av IT-utstyr et levedyktig alternativ for bedrifter som ønsker å ligge i forkant i spillet, maksimere potensialet sitt og optimalisere sine økonomiske ressurser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Del innlegget med andre

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content