5 Grunner til hvorfor du burde outsource IT driften til en ekstern IT-leverandør

5 Grunner til hvorfor du burde outsource IT driften til en ekstern IT-leverandør
Er du en SMB-bedrift som drifter egne servere i dag? Da burde du vurdere å outsource IT driften til en ekstern IT-leverandør. Det er nemlig flere forretningsmessige fordeler av å outsource IT driften. Her får du våre 5 beste grunner til hvorfor du burde outsource IT driften din til en ekstern IT-leverandør
1. Reduserte og forutsigbare kostnader

Når du som SMB-bedrift legger ut IT driften til en IT-leverandør vil du kunne redusere den totale IT kostnaden. Dette er fordi du eliminerer alle kostnader knyttet til IT drift og ansettelser. Med en god avtale hos en IT-leverandør, betaler du en fast pris per måned, som vil gi deg forutsigbare kostnader. Du betaler kun for det du bruker, når du trenger det

2. Fleksibel og skalerbar

I en teknologisk hverdag, jobber de ansatte mer digitalt og produserer mer innhold. Samtidig som datalagrings behovet øker, er det vanskelig å forutse fremtidige behov. Hvis du har serverne dine ute hos en IT-leverandør, vil du ha en mer fleksibel løsning. Du vil kunne skalere opp og ned ved behov. 
Når du outsourcer IT driften vil du slippe å måtte bekymre deg dersom et problem skulle oppstå. Dersom du møter på utfordringer i hverdagen som feilmeldinger, maskinvarefeil eller i Office 365, så vil din IT-leverandør alltid være tilgjengelig for å løse problemet. 

3. Økt sikkerhet

Vi ser en drastisk økning av ransomware- og phishing angrep mot SMB-markedet. Dette betyr at sikkerhet aldri har vært viktigere. Som en SMB-bedrift kan det være vanskelig å vite hvilke trusler man må passe på og hvilke sikkerhetsløsninger man burde investere i. 
Dersom du outsourcer driften til en IT-leverandør, vil de ha ressursene til å sikre dataene dine mot eksterne trusler. De vil alltid kunne bistå deg med kompetanse og oppdateringer på hvilke trusler man må passe på. 

4. Hold fokus på kjernevirksomheten din 

Er du en SMB-bedrift med begrensede ressurser, og med ledere med begrenset tid? Da vil outsourcing av IT driften bidra til at bedriften kan fokusere på kjernevirksomheten og ikke bli distrahert av komplekse IT beslutninger. 
Både ansettelser og opplæring tar lang tid og koster mye. En intern IT ansatt vil være i en isolert tilværelse inne i bedriften, som begrenser erfaringen personen kan få. Ved å legge ut IT driften kan du fokusere på de andre ressursene du har på huset. Da kan du bekymre deg mindre om å trene opp og håndtere IT personell. 

5. Alltid oppdatert

Som en SMB-bedrift kan det være utfordrende å holde seg oppdatert på nye trender og utviklinger innen teknologi. Hvilke løsninger skal man satse på? Hvilke trusler eksisterer i markedet? Siden vi bruker teknologi til å utføre de fleste arbeidsoppgaver, vil teknologi også påvirke andre avdelinger i selskapet. 
Med en erfaren IT-leverandør på laget, vil du alltid være oppdatert på utvikling og trender i markedet. Derfor vil IT-leverandøren din også fungere som en teknologirådgiver. Dette betyr at de vil kunne hjelpe deg med nye løsninger for å kunne effektivisere andre deler av bedriften. Som vil gjøre bedriften din mer konkurransedyktig.
Det er mange fordeler for en SMB-bedrift å outsource IT driften til en ekstern IT-leverandør. Ved å Abonnere på Runtime som din IT-Avdeling, sørger vi for at dataene dine alltid er sikre. I tillegg sørger vi for å følge det opp med backup og sikkerhetsrutiner for å redusere risikoen din. 
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om å gå over til en skybasert server hos oss. Vi gir deg til og med vrakpant på 3.000 kr for din gamle server. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Del innlegget med andre

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content